🥇 PBUK - Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych PBUK


Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych PBUK loog

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski oferują obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC. Biuro ma zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach.  Wszelka pomoc i informacje są udzielane przez Biuro nieodpłatnie.Instytucja PBUK jest szczególnie ważna, jeśli sprawca zdarzenia nie ma OC zakupionego w Polsce. Wówczas szkodę zgłaszamy Korespondentowi (czyli jakiemuś Towarzystwu Ubezpieczeń), które w Polsce reprezentuje zagraniczny podmiot. Po wyczerpaniu postępowania likwidacyjnego, bezwzględnie należy pamiętać, że jeśli chcemy założyć sprawę w Sądzie, to bezwzględnie należy pozwać PBUK.

Dobrze zapoznać się ze stroną PBUK

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.