Oświadczenie sprawcy wypadku wzór wzory


Oświadczenie sprawcy jest dokumentem potwierdzającym zaistniałe zdarzenie drogowe, sporządza się je gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do jego przebiegu i winnych. Oświadczenie sprawcy co do zasady stosuje się w sprawach bardziej błahych, otarcia samochodów, stłuczki etc. Jeśli rezygnujemy z wezwania policji, obowiązkowo musimy odebrać od sprawcy podpisane oświadczenie.

Elementy obowiązkowe (obligatoryjne): W nim w szczególności muszą się znaleźć takiej informacje jak: imię i nazwisko sprawcy, nazwa ubezpieczyciela, numer polisy oraz data jej ważności oraz data zdarzenia.

Elementy (dodatkowe) które powinny się również znaleźć: to personalia oraz dane kontaktowe świadków. Można zawrzeć również zaistniałe uszkodzenia pojazdów. Co do zasady nie ma jednego obowiązującego wzoru, w Internecie dużo jest różnych przykładów. W ramach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej został wypracowany dokument, który zalecany jest PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Jednak jest to jedynie wzór proponowany, a nie obowiązkowy. Plusem tego wzoru jest to, że jest również w języku angielskim, zaś minusem jest jego „rozbudowaność” (na pierwszy rzut oka), która może wydawać się w momencie stresogennym (jakim jest kolizja drogowa) nieco skomplikowana. Dobrze, któryś z tych dokumentów zawsze mieć w pojeździe.

oświadczenie sprawcy wypadkuwspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Każdorazowo obligatoryjnie należy wezwać Policję, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się w pod wpływem alkoholu albo innego środka odurzającego (brak powiadomienia skutkować będzie odpowiedzialnością karną). Lub też, gdy mamy zastrzeżenia, co do pochodzenia pojazdu i okazanych lub nie okazanych dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej (art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.