Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby


Każdy z nas ma prawo do spokojnego, pełnego miłości i wzajemnego szacunku życia rodzinnego. Nieoczekiwana, gwałtowna śmierć osoby najbliższej, stanowi wielki cios dla każdego. Zdarzenie to, niewątpliwie zmienia życie osobiste, rodzinne najbliższym osobie, która poniosła śmierć wskutek zawinionego działania osoby trzeciej. Gwałtowna i niespodziewana śmierć naszych najbliższych, prowadzi do naruszenia naszego dobra osobistego, jakim jest prawo do życia w pełnej rodzinie. Najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o tzw. odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

art. 446. kodeksu cywilnego (Odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego)

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.Oferuje pomoc dla osób, których najbliżsi ponieśli śmierć, wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, czy też na skutek błędów medycznych. Celem naszego działania jest uzyskanie wszelkich możliwych świadczeń i odszkodowania za śmierć osoby najbliższej.skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.