Odszkodowanie


kancelaria odszkodowanie

Odszkodowanie – świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.


Najczęściej dochodzonym odszkodowaniem jest odszkodowanie w związku ze zdarzeniem drogowym (kolizja, wypadek) wynikającym z rozstroju zdrowia lub uszkodzenia pojazdu. Celem odszkodowania jest wyrównie straty powstałych np. w wyniku wypadku samochodowego. Może ono przykładowo służyć pokryciu kosztów leczenia czy naprawy pojazdu.


Ustalenie wysokości odszkodowania jest łatwiejsze niż ma to miejsce w przypadku zadośćuczynienia. Szkoda jest różnicą między obecnym stanem majątku poszkodowanego, a tym jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca zdarzenie powodujące szkodę. Ustalenie wartości zniszczonego samochodu czy wysokości kosztów poniesionych z tytułu remontu zalanego mieszkania nie nastręcza takich trudności jak wymiar zadośćuczynienia, które jest sprzężone z subiektywnym poczuciem krzywdy.


Zadośćuczynienie i odszkodowanie to pojęcia, które nie powinny być stosowane zamiennie. Stanowią odrębne instytucje, z których pierwsza ma czynić zadość wyrządzonej krzywdzie, zaś druga wyrównaniu uszczerbku w majątku poszkodowanego.

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.