Notatka policyjna


notatka policyjnaNotatka policyjna – jest urzędowym potwierdzeniem zaistnienia zdarzenia drogowego. Jest podstawowym dokumentem stwierdzającym odpowiedzialność Ubezpieczyciela sprawcy.Co do zasady policję wzywamy, wtedy gdy okoliczność pomiędzy uczestnikami zdarzenia jest sporna oraz wtedy kiedy wymaga tego ustawa, szerzej o tym pisałem tutaj.


Jak uzyskać: aby uzyskać Notatkę policyjną należy zwrócić się do Jednostki Komedy Policji Miejskiej, której patrol przybył na miejsce zdarzenia. Co do zasady powinna być to jednostka, w obrębie której doszło do zdarzenia drogowe.


Opłata (17 zł): Za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł /zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)/. Opłata ta wnoszona jest przelewem lub wpłacana w kasie i na rachunek organu podatkowego (urząd miasta, urząd gminy) właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument. Wskazane by w tytule przelewu wpisać, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr KW/ID/l.dz./itp. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie (dopuszczalne jest potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie i wydrukowane na domowej drukarce) winien być załączony do wniosku. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Pouczenie: Zaświadczenie nie stanowi decyzji w rozumieniu art. 104. k.p.a. Zaświadczenie nie jest aktem administracyjnym, lecz czynnością faktyczną – oświadczeniem wiedzy. Niniejsze zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem istnienia określonego stanu prawnego lub faktów, jednak nie rozstrzyga żadnej sprawy. Wraz ze zmianą tych faktów lub stanu prawnego zaświadczenie staje się nieaktualne i może być wydane nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu lub aktualnym faktom.

Oznacza to w praktyce tyle, że
dokument ten może być w dalszym etapie zmieniony, jeśli np. znajdą się świadkowie, nagranie – które będzie stwierdzać inną wersję wydarzeń aniżeli przyjęli to funkcjonariusze policji.skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.