Kancelaria Odszkodowawcza Wrocław


W przypadku zdarzenia wywołującego szkodę poszkodowany lub jego najbliżsi często zakładają, że będą musieli z góry ponieść wysokie koszty pomocy prawnej. Takie przekonanie przy współpracy z naszą Kancelarią jest nieuzasadnione. W każdej sprawie odszkodowawczej wynagrodzenie ustalamy indywidualnie. W wielu przypadkach (zwłaszcza sprawy, w których sprawca jest ubezpieczony w zakresie OC – np. wypadki komunikacyjne) wynagrodzenie Kancelarii stanowi w głównej mierze część uzyskanego odszkodowania (premia za sukces), co motywuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Oszczędność czasu
Szanujemy czas Klientów, dlatego wypracowaliśmy nowoczesne procedury, które pozwalają nam działać szybko i efektywnie. Oprócz tradycyjnej formy świadczenia usług w siedzibie Kancelarii lub u Klienta, mamy sprawdzony sposób współpracy na odległość. Dzięki temu Klienci oszczędzają czas i pieniądze.
Profesjonalizm
Profesjonalizm to prawidłowo wykorzystywana wiedza prawnicza, wiedza o specyfice działalności Klientów i otoczeniu, w którym działają. Profesjonalizm to sprawność, rzetelność, lojalność, odpowiedzialność i doskonała komunikacja zarówno z Klientami, jak i wewnątrz naszej Kancelarii.
Doświadczenie
Sama wiedza to nie wszystko – stanowi ona tylko podstawę do działania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy ze specjalistami jesteśmy w stanie rozwiązać najróżniejsze, mniejsze i większe problemy. Prawo znamy w praktyce, nie tylko w teorii.

cechy

Po zmianie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wydatki związane z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata w trakcie likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń w określonych przypadkach mogą być zaliczone do szkody i zrekompensowane. Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu Sędziów, z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III CZP 75/11 zajął następujące stanowisko: „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.”

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.