Ile mogę się domagać zadośćuczynienia?


ile mogę się domagać zadośćuczynienia
Jest to jedno z trudniejszych pytań. Wiemy, czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania - jeśli chodzi o odszkodowanie jest ono wyliczalne i zmierza do wyrównania szkody. Tym wyrównaniem będą np. koszty leczenia stwierdzone rachunkami. Jeśli chodzi o kwestie zadośćuczynienia to ustalenie żądanej kwoty jest bardziej problematyczne. Wynika to z tego, że nie ma żadnego kalkulatora wyliczającego zadośćuczynienie, ma to charakter bardziej intuicyjny, oparty na podstawie analizy orzeczeń sądowych w sprawach podobnych. Osoba nie mająca styku z sądownictwem, może mieć problem z oceną ile jej się należy. Poszkodowani co do zasady, chcą ugrać jak najwięcej, ale czym jest to najwięcej? Tutaj co do zasady najlepiej skontaktować się z prawnikiem. Dlaczego? Bowiem po pierwsze jeśli wezwiemy za mało, to możemy poczuć dopiero później, jak bardzo źle oceniliśmy sytuację, a po drugie nie możemy też przesadzić, bowiem zostaniemy uznani za chciwych. Złożenie sprawy w Sądzie, z wygórowanym roszczeniem spowoduje, że sprawa zostanie przegrana w jakimś zakresie - w jakim to zależy od tego, jak bardzo roszczenie będzie ponad miarę należnej kwoty.

Żądanie zadośćuczynienia żądaniu zadośćuczynienia nierówne, bowiem inaczej będziemy oceniać np. złamanie ręki u przeciętnej osoby od osoby która, przygotowywała się do konkursu chopinowskiego, które trzeba poprzedzić wieloletnią nauką gry na fortepianie oraz dość trudnymi eliminacjami oraz faktem, że takie złamanie praktycznie w całości niweczy możliwości wzięcia udziału w konkursie. W innym przykładzie - jeśli w wyniku wypadku kobieta doznała urazu nogi pozostawiającego na jej ciele bliznę, to inaczej będzie oceniania blizna modelki, która przez wiele lat pracowała w modelingu, od blizny u innej kobiety, której np. ta blizna może nie kolidować z życie zawodowym. Dlatego trudnym zadaniem jest ustalanie wartości żądania zadośćuczynienia i zależne jest ono przede wszystkim od sytuacji osobistej poszkodowanego. Pewną podpowiedzią i praktyką jest, zwracanie się z kwestami zadośćuczynienia w pełnych tysiącach złotych.

Ocena Sądu, w tym zakresie zawsze ma charakter indywidualny i uzależnione jest od poczynionych w sprawie ustaleń przez Sąd. Tutaj przykładowo Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 7 stycznia 2009 roku, sygn. akt I C 575/08 uznał, że nie należy tracić z pola widzenia faktu, iż możliwa do zasądzenia na rzecz powoda tytułem zadośćuczynienia kwota winna być nie tylko adekwatna do rozmiaru doznanych cierpień, ale także, co wynika wprost z gramatycznej wykładni art. 445 § 1 k.c., odpowiednia. Pojęcie to ma charakter niedookreślony, jednak w judykaturze wskazane są kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Musi ono mieć charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być „odpowiednia” w tym znaczeniu, że powinna być przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2001 r. III CKN 427/00, LEX nr 52766).

W celu ustalenia, o jakie zadośćuczynienie powinniśmy się zwrócić, możecie się Państwo skontaktować z nami. Bezpłatnie podpowiemy.


skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.