Co zrobić z uszkodzonym pojazdem?


Co zrobić z uszkodzonym pojazdem? Po wypadku wykonaj dokumentacje fotograficzną samochodu, następnie dokonaj zgłoszenia Ubezpieczycielowi. W przypadku szkód rzeczowych, najlepiej jest zgłosić szkodę telefonicznie, aby przedstawiciel ubezpieczyciela zgłosił się jak najszybciej. Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt. 1 ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.W tym czasie nie należy naprawiać samochodu, oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.