🥇 Gdy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania - Odwołanie od decyzj ube

Gdy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania


Co zrobić, gdy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania
Zakład ubezpieczeń zasadniczo powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o zdarzeniu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony. Taka sytuacja najczęściej występuje z powodu nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych przekazanie odszkodowania nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie. Jeśli natomiast ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego, wypłacana jest tzw. kwota bezsporna. Jest to część odszkodowania, która jest oczywista. Musi być ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni. W przypadku jeśli ubezpieczyciel się spóźnia przysługuje nam prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, dobrze wówczas napisać ponaglenie – może być w formie e-mail, ale koniecznie powołują się na numer szkody decyzji, jeśli jest nam znany.

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.