Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - Vademecum


odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela wzór

Po zgłoszeniu szkody otrzymujesz decyzję od ubezpieczyciela. Decyzja ta może być odmowna lub wypłacająca kwotę jakimiś tytułem. Zwykle jest tak, że przyznana kwota jest niewystarczająca lub skromna w stosunku do faktycznie powstałej szkody. Uzasadnienie stara się tłumaczyć stanowisko, dlaczego wysokość kwoty jest w takiej wysokości a nie innej. Ale po stronie poszkodowanego jest rozgoryczenie.

Jak postępować aby złożyć skutecznie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?


W odwołaniu powinieneś przytoczyć, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela. Nie wystarczy, samo napisanie “zapłaciliście za mało”. Powinieneś w miarę możliwości udokumentować swoje twierdzenie. Dodatkowo warto pamiętać, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc z reguły przed upływem 3 lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  1. Numer szkody/sygnatura – jeśli chcesz, żeby Twoja sprawa została rozpatrzona szybciej, koniecznie w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powołaj się na numer szkody/sygnaturę zapisaną w otrzymanej decyzji.
  2. Dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, telefon, mail.
  3. Miejsce, datę sporządzenia odwołania.
  4. W piśmie przedstaw argumenty, dlaczego uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie. W miarę możliwości przedłóż dokumenty uprawdopodobniające Twoje twierdzenia.
  5. Określ kwotę jaką żądasz celem wyrównania szkody.
  6. Wskaż rachunek bankowy do dokonania płatności.
  7. Podpisz pismo (podpis poszkodowanego).
  8. Forma zgłoszenia: co do zasady ubezpieczyciele ułatwiają formę złożenia odwołania, czy to w formie: telefonicznej, e-mailowej, listowej. I choć każda z tych form może być właściwa z perspektywy czasu najbardziej właściwa jest forma pisemna. Powinna mieć formę listu nadanego za potwierdzeniem nadania.

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.